Penerima Beasiswa Tahfidz dan Prestasi Semester Genap Tahun 2023

PENGUMUMAN
Nomor: B-34/Un.27/TU.Ps/PP.00.9/02/2023

Surat Keputusan Penerima Beasiswa Program Magister (S2)
Tahun 2023 Semester Genap Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Pada hari Rabu tanggal 8 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, tim seleksi beasiswa memutuskan nama-nama penerima beasiswa program magister (S2) Tahun 2023 meliputi Beasiswa Tahfidh Al-Qur’an 30 Juz dan Prestasi pada semester Genap Tahun 2023, sebagai berikut:

No  

NIM

 

Nama

Prodi Jenis

Beasiswa

Nilai
1 50222004 Tuflikhah PAI Tahfidh 94
2 50222025 Alvi Umi Syarifah PAI Tahfidh 92
3 50222033 Siti Nisrofah PAI Prestasi 91
4 50222028 Moh Heru Sunarko PAI Prestasi 90
5 50222034 Moh. Fuad Hasan PAI Prestasi 89
6 50322011 Roma Aristiyanto PGMI Prestasi 93
7 50322002 Ahmad Ibrohim PGMI Prestasi 92
8 50322023 Choirun Nahdliyin PGMI Prestasi 91
9 50322003 Nila Vila Sufia PGMI Prestasi 90
10 50322021 Faizatul Khoeriyah PGMI Prestasi 89
11 50122001 Muhammad Khaidar HKI Tahfidh 92
12 50122012 Adi Purnomo HKI Prestasi 90
13 50122009 Muhammad Ikhsanul Fakih HKI Prestasi 90
14 50122011 Siti Darma Mara’atus Solihah HKI Prestasi 90
15 50122005 Abdul Mufid HKI Prestasi 89
16 50422001 Yusril Bariki ES Prestasi 95
17 50422011 Moh. Alfiyan Lu’lu Firdaus ES Prestasi 90
18 50422009 Afidah Rozi Anti ES Prestasi 89
19 50422016 Fitriana Nur Rohmah ES Prestasi 88
20 50422010 Ulil Albab ES Prestasi 87
21 50522001 Indah Kharis Septian PBA Prestasi 91
22 50522008 Roihatul Jannah PBA Prestasi 90
23 50522007 Nur Nadhifah PBA Prestasi 90
24 50522003 Harun Al Rasyid PBA Prestasi 89
25 50522004 Ayu Sulma Ramadhania PBA Prestasi 88

Pekalongan, 16 Februari 2023
Direktur,

Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYAN M.Ag.
NIP. 19710115 199803 1 005